;

Mediation

;

Alimentatieberekening

;

Budgetcoaching

Kinderalimentatie

Volgens de wet dient een ouder voor een kind tot zijn 18e de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Als het kind meerderjarig wordt, houdt deze financiële verplichting niet op. Een ouder heeft voor een kind van 18 tot 21 jaar een “voortgezette onderhoudsplicht”. Dit betekent dat hij of zij de kosten van levensonderhoud en studie moet betalen. Het kan voorkomen dat een kind van 18 tot 21 jaar wel in zijn of haar onderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld omdat hij of zij werkt. De alimentatie kan dan, als het kind geen aanvullende behoefte meer heeft, in overleg met het kind gestopt worden. Worden ouder en kind het hierover niet eens, dan kan de ouder aan de rechter om beëindiging van de onderhoudsverplichting vragen. Voor “stiefouders” geldt een aparte regeling. Zolang een kind deel uitmaakt van het gezin van zijn ouder en diens nieuwe echtgenoot is deze nieuwe echtgenoot onderhoudsplichtig. Deze onderhoudsplicht eindigt als het huwelijk ontbonden wordt. Heeft de stiefouder ook het gezag gehad over het kind, dan blijft deze stiefouder ook na de echtscheiding onderhoudsplichtig. Deze onderhoudsplicht is in tijd beperkt: de termijn is de duur dat het gezag heeft bestaan. Stel, het gezamenlijk gezag van de ouder en de niet-ouder wordt na vijf jaar beëindigd. De niet-ouder is daarna nog vijf jaar verplicht het kind te onderhouden.

Vaststelling kinderalimentatie

Kinderalimentatie kan op twee manieren worden vastgesteld, namelijk:

  1. Ex-partners kunnen samen afspraken maken over de hoogte van het alimentatiebedrag. Deze afspraken leggen zij vervolgens schriftelijk vast in een convenant. Als het kind 18 jaar wordt, moet het kind zelf afspraken maken met de betalende
  2. Het lukt ex-partners of een ouder en een meerderjarig kind niet afspraken te maken over de hoogte van het alimentatiebedrag. Dan dient een verzoekschrift ingediend te worden bij de Rechtbank en stelt de rechter een bedrag per kind vast dat maandelijks moet worden betaald.

Wijziging kinderalimentatie

De hoogte van het alimentatiebedrag kan moeten worden gewijzigd als:

  1. De omstandigheden van de ex-partners of van het kind gewijzigd zijn, waardoor de hoogte van het alimentatiebedrag niet meer in overeenstemming is met het inkomen van de betalende/ ontvangende partner. Hierbij moet men denken aan bijvoorbeeld grote wijzigingen in inkomen door baanverlies of langdurige ziekte,.
  2. Deze wijziging kan in onderling overleg tussen ex-partners worden afgesproken door nieuwe afspraken vast te leggen in een aanvullend.
  3. Indien eventuele wijzigingen niet in onderling overleg tot stand kunnen komen dient een verzoekschrift tot wijziging te worden ingediend bij de Rechtbank.

“Neem je verantwoordelijkheid en betaal gewoon,

je kind heeft er recht op.”

mediation

Hebben jij en je partner besloten te gaan scheiden en willen jullie de zaken in onderling overleg goed regelen?

Alimentatieberekening

Wil je meer weten over je financiële huishouding na een scheiding?

budgetcoach

Heb je problemen met het op orde krijgen van je financiële situatie na je scheiding?