Wanneer je de woning verlaat, vervallen al je rechten.
Als jullie tijdens het huwelijk samen eigenaar waren van de woning, blijft dit ook zo als één van jullie beiden de woning verlaat. Door uit de woning te vertrekken verlies je niet het eigendom. Eigendom gaat pas over als jullie hiervoor bij de notaris zijn geweest en deze de eigendom heeft overgeschreven op jullie beider verzoek. 

Woning voor het huwelijk op één eigenaar, dan bij een scheiding ook?
Wanneer de woning voor jullie huwelijk eigendom is van één van jullie beiden, wil dit niet zeggen dat deze persoon bij een scheiding nog steeds alleen eigenaar is van de woning.

Zijn jullie vóór 1 januari 2018 getrouwd in gemeenschap van goederen, dan zijn jullie beiden eigenaar geworden van de woning. Ook al staat de eigendomsakte op één van de partners. Jullie dienen dan bij de echtscheiding afspraken te maken over de verdeling van de woning.
Als jullie na 1 januari 2018 getrouwd zijn en de woning staat op naam van één van jullie beiden, dan blijft de eigendom bij diegene die voor het huwelijk al eigenaar was.

Alleen verkoop mogelijk
De woning kan ook na de echtscheiding door jullie samen worden aangehouden. Dan blijven jullie beiden eigenaar en samen aansprakelijk voor de hypotheek. Dit is praktisch als er een onderwaarde op het huis zit en het daarom niet gunstig is om de woning te verkopen.
Deze manier wordt ook in veel gevallen gedaan als het niet mogelijk is dat één van de partners de woning (inclusief hypotheek + uitkoop andere partner) volledig overneemt. Door het aanhouden van de woning wordt tijd gecreëerd om de financiën op orde te krijgen, zodat op een later moment de woning alsnog kan worden overgenomen.
Let er wel op, dat na een feitelijk vertrek uit de woning van één van beide partners, de helft van de hypotheekrenteaftrek voor deze partner vervalt. De maandelijkse lasten worden dan duurder omdat je minder terugkrijgt van de belastingdienst.