Wettelijk indexeringspercentage alimentatie voor 2020 bekend

Ontvang je partner- of kinderalimentatie? Dan is het volgende erg belangrijk voor je.

Elk jaar wordt de indexering van de alimentatie aangepast, dus ook in 2020. Door deze jaarlijkse indexering wordt er bij de hoogte van de alimentatie rekening gehouden met de gemiddelde stijging van de salarissen en het prijsniveau in Nederland.

Verhoging
Een vastgesteld bedrag aan kinder- en/of partneralimentatie wordt met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege verhoogd met 2,5 %, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten of partijen andere afspraken hebben gemaakt. Dat heeft de Minister voor Rechtsbescherming dinsdag bekend gemaakt.

Dit betekent dat het bedrag dat je maandelijks aan partner- of kinderalimentatie ontvangt, met ingang van 1 januari 2020 met 2,5 % wordt verhoogd. Deze verhoging is automatisch van toepassing maar je dient dit wel zelf bij je ex-partner aan te geven zodat het verhoogde bedrag ook echt wordt betaald. Als je al langere tijd partner- of kinderalimentatie ontvangt en er nooit rekening is gehouden met de jaarlijkse indexering, houdt hier dan nu wel direct rekening mee.

Wat te regelen in de maand december?

Het betalen van alimentatie verjaart na 5 jaar. Het is daarom van belang dat je het hier boven staande goed leest en als het nodig is op tijd actie onderneemt. Voor de maand december adviseer ik je dan ook om de volgende herinneringen in je agenda te zetten:

  • Bereken de alimentatie + indexering die je met ingang van januari van het nieuwe jaar wenst te ontvangen;
  • Informeer je ex-partner dat de alimentatie omhoog gaat per 1 januari en meld het nieuwe bedrag; en
  • Controleer begin januari of het geïndexeerde alimentatiebedrag tijdig op je bankrekening is bijgeschreven.