Na alle oliebollen en nieuwjaarswensen, staan we met zijn allen weer aan het begin van een nieuwe en frisse start. Buiten de goede voornemens blijven veel dingen hetzelfde.

Wat veel mensen vaak vergeten is dat er voor de alimentatiebetaler en -ontvanger elk jaar op 1 januari iets verandert: net als veel andere tarieven, stijgt het alimentatiebedrag jaarlijks. Deze indexering is er om de koopkracht van alimentatieontvangers op peil te houden. In de praktijk komen we vaak tegen dat mensen dit vergeten en dat al jaren hetzelfde bedrag aan alimentatie wordt betaald.

Indexeren: hoe werkt dat?
Indexeren geldt voor partneralimentatie en kinderalimentatie. Indexeren moet altijd, tenzij schriftelijk anders is afgesproken of door de rechter is bepaald dat indexering wordt uitgesloten. Let op: een mondelinge afspraak helpt de alimentatiebetaler niet in dit verband, omdat die achteraf niet te bewijzen valt en meestal door de alimentatieontvanger wordt betwist.

Belangrijk is dat een alimentatiebedrag niet automatisch geïndexeerd wordt. Als de alimentatiebetaler niet aan de indexering denkt en er ook niet aan wordt herinnerd door de alimentatieontvanger, blijft het bedrag dus ieder jaar hetzelfde. Van de alimentatiebetaler wordt verwacht dat hij de indexering ieder jaar, met ingang van de alimentatie voor de maand januari, zelf toepast. Met welk percentage? De minister stelt dit percentage elk jaar in november vast op basis van het loonindexcijfer. Met behulp van Google is het percentage gemakkelijk te vinden, bijvoorbeeld op de website van de Rijksoverheid. Het indexcijfer voor kinder- en partneralimentatie in 2019 is 2%.