Partneralimentatie als vangnet?
Veel rechtbanken geven in hun uitspraken met betrekking tot de partneralimentatie aan, dat deze bedoeld is als financieel vangnet. Het is de bedoeling dat degene die partneralimentatie ontvangt zijn uiterste best doet om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien.
Dit betekent dat er zonder ‘behoefte’ aan een bijdrage ook geen bijdrage wordt toegekend. Voor de hoogte van deze behoefte kijkt de rechtbank naar het inkomen dat partijen tijdens het huwelijk samen hadden. Dus hoe hoger het inkomen in het huwelijk, hoe hoger het bedrag aan partneralimentatie.
De ontvangende partij dient op de eerste plaats een zeer grondige onderbouwing te geven van zijn/haar uitgavenpatroon.

Wat kan de ontvanger zelf verdienen?
Het inkomen wat de ontvangende partij zelf verdient vermindert uiteraard de behoefte. Door de rechtbanken worden er de laatste jaren hogere eisen gesteld aan de ontvangende partij. Deze dient vaker aan te tonen, dat er voldoende activiteiten zijn geweest om tot een hoger inkomen te komen zodat in het eigen levensonderhoud kan worden voorzien.

Het gerechtshof overweegt in één haar uitspraak van 23 november 2017: “Naarmate partijen langer uit elkaar zijn, heeft dit tot gevolg dat de lotsverbondenheid afneemt en dat van de onderhoudsgerechtigde verwacht mag worden dat zij zich zal inspannen om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Gelet op de omstandigheid dat het huwelijk tussen partijen ruim 7 jaar geleden ontbonden en de vrouw vanaf de datum van de ontbinding van het huwelijk is aangewezen op de door haar van de man te ontvangen bijdrage alsmede haar eigen inkomsten, moet het ervoor worden gehouden dat de vrouw haar uitgavenpatroon aan haar huidige inkomsten heeft aangepast. De lotsverbondenheid met het huwelijk is daardoor verbleekt, waardoor de behoefte van de vrouw naar het oordeel van de rechtbank niet langer gerelateerd dient te worden aan de welstand van het huwelijk, maar aan de mate van welstand waarin de vrouw de laatste jaren gewoon was”. Zie voor de volledige uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2017:4671.

Het kan dus zeker de moeite lonen voor degene die alimentatie betaalt om na een aantal jaren van betalen aan de bel te trekken en de behoefte / verdiencapaciteit van de ex-partner aan de orde te stellen.

Hoe?
Neem telefonisch (via telefoonnummer 06-51192535) of via mijn website contact met mij op voor het maken van een afspraak. Uiteraard is het ook mogelijk uw vragen en stukken per e-mail toe te sturen.

Vast bedrag herberekening alimentatie.
Blijkt uit het contact, dat een herberekening nodig is? Of wilt u sowieso een herberekening?

In de maand januari ontvangt u 10{9cd5c13717b5b1fa6020ed21c3a0de0542d69705d02f691a51f6c92e86f30b56} korting op het tarief voor een te maken herberekening:
€ 170 ipv € 189 voor een berekening kinderalimentatie met uitgebreide schriftelijke toelichting.
€ 188 ipv € 209 voor een berekening kinder- en partneralimentatie met uitgebreide schriftelijke toelichting.
€ 247,50 ipv € 250 voor een berekening met zowel een schriftelijke als een mondelinge (circa 1 uur) toelichting.
Voor ondernemers gelden afwijkende tarieven: neem hiervoor contact met mij op.