Partijen zijn in 2002 feitelijk uit elkaar gegaan, maar de echtscheiding is pas in 2016 uitgesproken. De vrouw heeft bij het echtscheidingsverzoek alsnog gevraagd om partneralimentatie. Het gerechtshof vindt dat er geen grond aanwezig is om nu nog partneralimentatie vast te stellen. Partijen hebben hun huwelijkse samenleving 15 jaar geleden beëindigd. Het feit dat partijen toentertijd nog niet gescheiden waren, staat niet in de weg aan het afnemen van de lotsverbondenheid nu zij in 2002 duurzaam uit elkaar zijn gegaan.

Gelet op het tijdsverloop en de omstandigheid dat de vrouw al die jaren financieel onafhankelijk is geweest, is er een einde gekomen aan de lotsverbondenheid. De behoefte van de vrouw moet niet meer worden gerelateerd aan de welstand van de huwelijkse samenleving maar aan de welstand waarin de vrouw sinds het uiteengaan in 2002 heeft geleefd.

Lees de hele uitspraak: klik hier