Aftrekbaarheid partneralimentatie 2020

Volgens het belastingplan van 2019 wordt de aftrek van de partneralimentatie met ingang van 2020 beperkt. Zodra de Eerste en Tweede Kamer met het belastingplan akkoord zijn gegaan, gaat het deel dat gaat over de aftrekbaarheid van de partneralimentatie vanaf 2020 in. Vooral voor mensen met hogere inkomens heeft dit ingrijpende gevolgen.

Afbouw aftrek partneralimentatie van 2020 tot 2023

Volgens het belastingplan wordt vanaf 2020 de belastingaftrek van partneralimentatie verminderd. Nu is de betaalde partneralimentatie aftrekbaar op het belastbaar inkomen tegen een percentage van maximaal 52%. Deze aftrek wordt geleidelijk afgebouwd naar een percentage van 37% in 2023.

Dit betekent dat als u een belastbaar inkomen heeft van meer dan € 68.500 per jaar, deze beperking  van de belastingaftrek van partneralimentatie in de komende jaren substantieel minder belastingvoordeel tot gevolg heeft.

Het afbouwschema van de aftrekbaarheid voor de komende jaren verloopt als volgt.

  • 2019: 52% aftrek
  • 2020: 46% aftrek
  • 2021 43% aftrek
  • 2022 40% aftrek
  • 2023 37% aftrek.

Vooral effect voor inkomen van meer dan € 68.500

De lagere en middeninkomens krijgen uiteindelijk ook 37% aftrek, maar zij ervaren geen achteruitgang omdat voor hen de partneralimentatie nu al aftrekbaar is in de belastingschijf van 37%.

Voor de hogere inkomens van meer dan € 68.500 geldt echter een substantieel verschil. Bij een partneralimentatie van bijvoorbeeld € 1.000 bruto per maand resteert bij een aftrek van 52% een netto maandlast van circa €  480. Wanneer het percentage van de aftrekbaarheid daalt van 52% naar 37% wordt deze netto maandlast € 630.

Hoe verder?

Deze nieuwe regels kunnen aanleiding zijn om uw partneralimentatie opnieuw te laten berekenen. Houdt er dan rekening mee dat wijziging van partneralimentatie kan doorwerken in de hoogte van eventuele toeslagen zoals de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag.

Als u nu uit elkaar gaat is het belangrijk om in het echtscheidingsconvenant te vermelden dat de hoogte van de partneralimentatie opnieuw zal worden berekend als de verminderde aftrek inderdaad doorgaat.

Voor meer info kunt u uiteraard altijd contact opnemen voor een nadere uitleg.