foto 4Wijziging inkomen of gezinssituatie ouders

Veranderingen in inkomen of gezinssituatie van één van de ouders kan leiden tot wijziging van de hoogte van de te betalen kinderalimentatie. Ouders kunnen daar samen afspraken over maken, maar als dat niet lukt kan men het verzoek via een advocaat bij de rechter indienen.

Bij wijzigingen/veranderingen kunt u denken aan de volgende situaties waarbij er een mogelijk gevolg is voor de hoogte van de kinderalimentatie.

  • De ouder die kinderalimentatie betaalt kan niet of niet geheel meer aan de verplichting voldoen omdat hij niet meer werkzaam is door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en in het kader hiervan een uitkering ontvangt die lager is dan het salaris waarop de hoogte van de kinderalimentatie eerder is vastgesteld. De betreffende ouder kan op basis van deze gewijzigde omstandigheden een verzoek bij de rechter indienen.
  • Wanneer de betalende ouder door promotie of een andere baan meer inkomen gaat genieten, kan er zowel door hem/haar als de ex-partner bij de rechter een verzoek tot verhoging worden gedaan.
  • De betalende ouder gaat hertrouwen, een geregistreerd partnerschap aan of samenwonen als waren zij gehuwd, waardoor zijn/haar draagkracht verandert. Afhankelijk van het feit of deze ouder een relatie aangaat met een persoon die wel of geen eigen inkomen en wel of geen eigen kinderen heeft, kan het alimentatiebedrag juist hoger of lager worden.
  • De ouder waar het kind woont en die kinderalimentatie ontvangt gaat hertrouwen, een geregistreerd partnerschap aan of samenwonen als waren zij gehuwd. Er kunnen dan veranderingen in het inkomen optreden, waardoor het te betalen bedrag aan kinderalimentatie veranderd moet worden. Afhankelijk van het feit of deze ouder die alimentatie ontvangt, een relatie aangaat met een persoon die wel of geen eigen inkomen en wel of geen kinderen heeft, kan het bedrag hoger of lager worden.
  • Wanneer de ouder die het kind verzorgt door promotie of een andere baan meer inkomen gaat genieten, kan deze maar ook de alimentatie betalende ouder bij de rechter een verzoek tot wijziging van de alimentatiehoogte doen.
  • Wanneer de ouder die het kind verzorgt door baanverlies minder inkomen gaat genieten, kan er door deze ouder bij de rechter een verzoek tot verhoging van het alimentatiebedrag worden gedaan.
  • Één van de ouders wint een grote prijs of heeft een enorme wijziging van de woonlasten. Dit kan ook reden zijn om wijziging van de kinderalimentatie aan te vragen.