Vanaf 1 januari 2018 uitbreiding zorgkorting
Bij het berekenen van de kinderalimentatie speelt de zorgkorting een belangrijke rol. Hoe groter de omgangsregeling van de betalende partij met het kind, hoe minder er aan kinderalimentatie betaald hoeft te worden. De afgelopen jaren hadden ouders recht op deze zorgkorting als zij hun kind gemiddeld 1 dag per week of vaker zagen. Nu wordt deze regeling uitgebreid.

Minder omgang
Vanaf 1 januari 2018 hebben ook ouders met een zeer beperkte omgangsregeling recht op zorgkorting. Zie je je kind minder dan 1 dag per week, dan kun je aanspraak maken op een zorgkorting van 5{9cd5c13717b5b1fa6020ed21c3a0de0542d69705d02f691a51f6c92e86f30b56}. Dit omdat er helaas veel vaders zijn die een hele minimale omgangsregeling hebben.

Alimentatieberekening
De zorgkorting wordt meegenomen in de alimentatieberekening en heeft effect op het uiteindelijk te betalen bedrag.

Bron: www.alimentatiewijzer.nl