huge.7.38293Tip 1: TREMA-normen
Richters Alimentatie berekent alimentatie op basis van de Tremanormen (deze normen worden gehanteerd door de rechtbank).
Wanneer beide partijen weten wat de uitgangspunten van een berekening zorgt dit er voor, dat zij beiden meer begrip hebben voor de uitkomst van de berekening. Het is mijn taak er voor te zorgen dat u allebei de berekening stap voor stap kunt volgen en begrijpt.

Tip 2: Waar moet u van leven scheiding.
Wanneer  beide partijen de inhoud van de berekening begrijpt is het duidelijk wie welk besteedbaar inkomen heeft na de echtscheiding. Als er een tekort is bij de partij die recht heeft op alimentatie, wordt dat beter begrepen als ook helder is dat de partij die alimentatie betaalt een verminderd of beperkt inkomen heeft.

Tip 3: Keuzes tijdens huwelijk.
Ben u er van bewust, dat partneralimentatie voortvloeit uit keuzes die door u en uw (ex)partner tijdens het huwelijk zijn gemaakt. Een van beiden is bijvoorbeeld gaan werken om meer of voornamelijk voor de kinderen te zorgen. Daardoor heeft deze partner minder mogelijkheden gehad een carrière op te bouwen met het daarbij behorende hogere inkomen. Bespreek tijdens de echtscheidingsprocedure samen de mogelijkheden en wijze waarop de betreffende partner meer inkomen kan verwerven en daardoor onafhankelijker te worden van de ander.

Tip 4: Partneralimentatie en belasting.
Partneralimentatie wordt door de ene partner bruto aan de ander betaald. Het betaalde bedrag kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen, dus bijvoorbeeld: € 500 bruto per maand kost €290 netto per maand. (uitgaande van 42{9cd5c13717b5b1fa6020ed21c3a0de0542d69705d02f691a51f6c92e86f30b56} inkomstenbelasting aftrek). Dit is ongeveer vergelijkbaar met de maandelijkse teruggave van de betaalde hypotheekrente wanneer u een koopwoning heeft. De andere partner dient het ontvangen bedrag op te geven als inkomen bij de belastingdienst en is daarover inkomstenbelasting verschuldigd.

Tip 5: Vergelijking met anderen.
Uw situatie is niet te vergelijken met die van personen met een vergelijkbaar inkomen die alimentatie betalen. Bij de berekening spelen namelijk vele factoren mee. Bijvoorbeeld of er sprake is van kinderalimentatie, of de hoogte van het inkomen van de persoon die alimentatie ontvangt, de fiscale situatie van partijen is aan de orde, wat hebben partijen onderling nog meer voor afspraken gemaakt.

Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Voor welke periode wordt de partneralimentatie overeengekomen? (bijvoorbeeld 5 jaar in plaats van 12 jaar).
  • Is er sprake van een afbouw van alimentatie?
  • Welk bedrag mag de ontvanger van alimentatie verdienen alvorens dit invloed heeft op de hoogte van de alimentatie?
  • Welke afspraken worden gemaakt als de alimentatiegerechtigde opnieuw gaat samenwonen met een nieuwe partner. Is er sprake van een proefperiode?
  • Hoe gaat men om met eventuele stijging van het inkomen van degene die alimentatie betaalt / ontvangt?
  • Dient er aanpassing van het bedrag plaats te vinden als de kinderalimentatie wegvalt?

Wilt u meer weten over het betalen van partneralimentatie neem dan contact met mij via het contactformulier of via telefoonummer 06-51192535.