partneralimentatie 1Het aantal toewijzingen van partneralimentatie neemt sinds 2009 af. In 2007 kreeg nog 20 procent van de gescheiden vrouwen partneralimentatie toegekend, in 2013 was dit nog maar bij 16 procent van de vrouwen het geval.

Deze cijfers zijn bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze daling hangt mogelijk samen met de toenemende financiële zelfstandigheid van vrouwen. Doordat veel meer vrouwen fulltime werken hebben zij steeds minder aanvullende financiële steun nodig van de ex partner. Gescheiden mannen krijgen overigens maar in 1 procent van de gevallen alimentatie toegewezen.

Alimentatie bedrag daalt

In 2001 werd er gemiddeld een bedrag van 715 euro per maand toegekend als partneralimentatie. In 2009 steeg dit naar maar liefs 1035 euro per maand. Vorig jaar lag het gemiddelde bedrag nog op 980 euro per maand. Ongeveer een op de drie vrouwen krijgt momenteel zo’n  400 euro aan alimentatie per maand of minder. Bijna 1 op de vijf vrouwen krijgt 1600 euro of meer.

De hoogte van het bedrag dat wordt toegekend is afhankelijk van de inkomens van beide partijen op het moment van de scheiding. De berekening van de alimentatie wordt gemaakt op basis van de behoefte van de vrouw en de financiële draagkracht van de man.

Voor meer informatie over partneralimentatie klik hier of neem contact met mij op.