De vakantieperiode ligt al weer in het vooruitzicht en dit levert elk jaar veel vragen op van ouders over het op reis gaan met de kinderen en / of het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart (ID).

Heb ik toestemming nodig van de andere ouder voor het aanvragen van een ID/paspoort voor ons kind?
Ja, als allebei de ouders het ouderlijk gezag uitoefenen kan een paspoort of identiteitsbewijs alleen met toestemming van de andere ouder worden aangevraagd. Je kunt hiervoor schriftelijk toestemming geven.

Het verschilt per gemeente waaraan deze schriftelijke toestemming moet voldoen. Informeer dus goed bij je eigen gemeente welke eisen zij hieraan stellen. Ook kun je zelf meegaan naar het gemeentehuis: zorg dan dat je je kunt legitimeren aan de balie. Bij sommige gemeenten is het verplicht dat je meegaat bij de aanvraag, bij sommige niet. Vraag dat van tevoren altijd even na. Dit geldt niet voor het aanvragen van een identiteitskaart voor een kind van 12 jaar of ouder.

Moet ik toestemming vragen aan de andere ouder om met ons kind op vakantie te gaan?
Als allebei de ouders met het gezamenlijk ouderlijk gezag zijn belast over een kind, dan dient de ene ouder de andere ouder toestemming te geven voor een buitenlandse reis. Vakantie valt binnen de uitoefening van het gezags- en omgangsrecht. Er geldt een informatieplicht over de verblijfsgegevens en de tijdsduur. Als je alleen met je minderjarige kind (tot 18 jaar) naar het buitenland reist, moet je aan kunnen tonen, dat je  toestemming hebt van de ouder met gezag. Reizen zonder deze toestemming kan worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering.
Om toestemming voor de reis te krijgen dienen jullie allebei het formulier “Toestemming reizen met een minderjarige naar het buitenland in te vullen en te ondertekenen. Reis je met meerdere minderjarige kinderen vul dan per kind een toestemmingsformulier in.

Documenten die je mee dient te nemen met vakantie:

  • Verklaring toestemming voor vakantie.
  • Kopie paspoort of identiteitskaart van de ouder met gezag die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening.
  • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens.

Wanneer een ouder alleen het gezag heeft (eenhoofdig gezag), heeft hij of zij geen toestemming nodig om met een minderjarig kind te reizen. Bij controle van de Koninklijke Marechaussee zal wel aangetoond moeten worden dat je alleen het gezag over het minderjarige kind hebt. Dit kan met behulp van een aantal documenten:

  • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens;
  • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is;
  • Een uittreksel uit het gezagsregister ( hier zal dan op staan dat over het kind geen nadere informatie bekend is).
  • Als een ouder eenhoofdig gezag heeft verkregen na een gerechtelijke uitspraak, kan dit aangetoond worden met behulp van een gerechtelijke uitspraak en/of een uittreksel uit het gezagsregister.


Wat als de andere ouder geen toestemming geeft voor de aanvraag van een ID/paspoort of voor de buitenlandse reis?
Indien de (andere) gezaghebbende ouder geen toestemming geeft voor een buitenlandse reis, dan kan aan de rechter vervangende toestemming voor de buitenlandse reis worden gevraagd. De rechter zal, afhankelijk van de omstandigheden, besluiten of er toestemming voor de buitenlandse reis wordt verleend. Voor deze procedure dien je een advocaat in te schakelen om het verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen.

TIP! Vraag tijdig aan de andere ouder toestemming voor het aanvragen van een identiteitsbewijs of paspoort indien het kind deze nog niet heeft en verzoek tijdig om het toestemmingsformulier ingevuld en vergezeld van een kopie paspoort of identiteitskaart te retourneren.

In geval de andere ouder weigert heeft u dan heeft u nog voldoende tijd om via een advocaat vervangende toestemming aan te vragen. Wacht dus niet te lang, zodat jullie vakantie niet in het water valt.