Logo_HRSinds de invoering van de nieuwe regelingen omtrent de kinderalimentatie in januari van dit jaar is er nog steeds geen duidelijkheid over de toepassing daarvan.

Dient het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop nu wel of niet in mindering te worden gebracht op de behoefte van de kinderen?

Afgelopen week heeft de Hoge Raad (die moet beslissen over hoe hiermee om te gaan) hierover geadviseerd. Het advies van de Hoge Raad is vooral gunstig voor de alimentatiegerechtigde. Het oordeel van de Hoge Raad kan grote gevolgen hebben voor alimentatiegerechtigden en alimentatieplichtigen. Voor de volledige tekst van het advies van de Hoge Raad klik hier.

Wij houden u uiteraard op de hoogte!