vrouwgeld470Wanneer je aan je ex partneralimentatie betaalt, heeft hij/zij dan de plicht om zich in te spannen om werk te zoeken en inkomen te verkrijgen? Is het daarbij nog van belang wat er in het echtscheidingsconvenant is afgesproken?

Deze vraag wordt regelmatig gesteld door de betaler van partneralimentatie. Heeft degene die partneralimentatie ontvangt een bepaalde plicht om zich zoveel mogelijk in te spannen om werk te vinden en daarmee inkomsten te verkrijgen. Veel alimentatiebetalers ergeren zich namelijk aan het feit, dat zij moeten werken terwijl hun ex ‘thuis op de bank zit en zijn/haar hand ophoudt’.

Uitgangspunt
Volgens de wet is het zo, dat wanneer je recht hebt op partneralimentatie het uitgangspunt moet zijn, dat je alles in het werk stelt om in je eigen levensonderhoud te voorzien. Omdat dit in de wet staat hoeft dit niet te worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. 1

Deze plicht wordt een inspanningsverplichting genoemd en betekent concreet dat je geacht wordt om een baan te zoeken tijdens de periode dat je partneralimentatie ontvangt.

Omstandigheden
Er kan echter sprake zijn van omstandigheden waardoor de ontvangende partij niet aan deze inspanningsplicht kan worden gehouden. Deze omstandigheden kunnen blijken uit afspraken in het echtscheidingsconvenant of uit de dagelijkse gang van zaken.

Een praktijkvoorbeeld:
Dagelijkse zorg kinderen
Nadat partijen waren gescheiden, werd afgesproken, dat de man partner- en kinderalimentatie zou betalen. Zeven jaar na de echtscheiding verzocht hij de rechter om verlaging van het bedrag aan partneralimentatie, omdat de vrouw naar zijn mening geacht moest worden inmiddels zelf in haar onderhoud te kunnen voorzien.

Ter zitting bleek dat partijen bij de scheiding hadden afgesproken dat de vrouw de dagelijkse zorg voor de kinderen op zich zou nemen. Bij beide kinderen was er sprake van complexe problematiek waardoor in ieder geval de jongste intensieve zorg nodig had.

De vrouw werkte inmiddels zo’n 13 uur per week als uitzendkracht. Gezien haar beperkte arbeidsverleden, onder meer vanwege de zorg voor de kinderen, was het moeilijk voor haar om een vaste baan te vinden. Haar huidige inkomen was derhalve onder het bijstandsniveau.

Onder deze omstandigheden kon niet van de vrouw verlangd worden dat zij volledig aan haar inspanningsplicht zou voldoen en haar werkzaamheden zodanig uit diende te breiden dat ze geen beroep meer hoefde te doen op partneralimentatie.

Bron: ECLI:NL:GHARL:2015:4489

Lees de gehele uitspraak van dit praktijkvoorbeeld, waarbij tevens volgens de man sprake zou zijn van een eventuele samenwoning van de vrouw: klik hier.