Samengesteld gezinWanneer degene die kinderalimentatie ontvangt gaat samenwonen met een nieuwe partner (ook bij eventueel geregistreerd partnerschap op huwelijk) met eigen inkomsten geldt voor de vaststelling van kinderalimentatie, dat bij de bepaling van de draagkracht alleen de financiële situatie van de onderhoudsplichtige(n) in aanmerking wordt genomen en geen rekening wordt gehouden met de nieuwe partner.
Gedachte hierachter is dat een partner in staat moet worden geacht in eigen levensonderhoud te voorzien, terwijl dit van een kind niet kan worden verwacht. De partner wordt als het ware als een zelfstandige economische eenheid beschouwd.

De helft van de woonkosten en van andere gezamenlijke lasten wordt aan de partner  toegerekend en voor wat betreft de toepassing van de bijstandsnorm en het draagkrachtpercentage wordt de nieuwe partner buiten beschouwing gelaten (alleenstaande of alleenstaande ouder).
Weigert de onderhoudsplichtige het inkomen van zijn partner bekend te maken dan moet worden aangenomen dat de partner in eigen onderhoud kan voorzien.

Voor meer info over dit onderwerp lees het volledige Tremarapport.