Wijziging KAL 19-3-2015Kinderalimentatie aanpassen??

Met de per 1 januari jl. in werking getreden wijzigingen omtrent de aftrek van de kinderalimentatie en de aanpassingen van het Kindgebonden Budget etc. kan het zijn, dat u er –wanneer u kinderalimentatie betaalt- op achteruit gaat.  Als uw kind bij u woont en u ontvangt loon uit arbeid, gaat u er meestal op vooruit.

Is dit een reden om de kinderalimentatie aan te passen? En zo ja, met welk bedrag? Deze afweging moeten u en uw ex-partner zelf maken.

Echte richtlijnen die bepalen wanneer u wijziging van de kinderalimentatie kunt / dient aan te vragen zijn er niet, onderstaande tips kunnen u misschien helpen met het maken van een goede keuze:

  • Zorg dat u goed geïnformeerd bent over de wijzigingen van het inkomen van u en uw ex-partner. Laat door een onafhankelijk persoon een herberekening maken van de kinderalimentatie met de volledige inkomensgegevens van u en uw ex-partner.
  • Gaat degene die de kinderalimentatie betaalt er op achteruit en zoja hoeveel?
  • Gaat degene die de kinderalimentatie ontvangt er op vooruit en zoja hoeveel?
  • Op basis van voorgaande gegevens kunt u beslissen of u de hoogte van de kinderalimentatie wilt wijzigen en hoe groot deze wijziging dan is of moet zijn.
  • Wanneer u besluit de hoogte van de kinderalimentatie te wijzigen leg deze afspraken dan schriftelijk goed vast in een (aanvullend) convenant / overeenkomst.

Is overleg met uw ex-partner hierover niet mogelijk: dan zou u de rechter kunnen vragen om de hoogte van de kinderalimentatie te wijzigen. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig.

Bij een dergelijke procedure dient u wel rekening te houden met het volgende:

  • Een procedure kost veel tijd, maakt emotioneel veel los en kan slecht zijn voor het contact met de andere ouder over de kinderen. Bovendien levert een procedure misschien niets op.
  • U bent misschien meer kwijt aan advocaatkosten dan dat het u bespaart aan alimentatie.
  • Als u minder kinderalimentatie betaalt, heeft dit misschien tot gevolg dat u meer partneralimentatie moet gaan betalen.

De moraal van dit verhaal:

Dat de Expertgroep Alimentatienormen de Tremanormen heeft aangepast, wil niet zeggen dat u of uw ex-partner verplicht bent om de kinderalimentatie te verlagen. De Tremanorm is slechts een richtlijn. U beslist zelf (al dan niet in overleg met uw ex-partner) of u de alimentatie wilt aanpassen.

Houd bij uw keuze niet alleen rekening met geld. Het belangrijkste is en blijft immers het welzijn van uw kind. 

Voor meer info en om te bekijken of het aanpassen van de hoogte van de kinderalimentatie voor u van toepassing zou zijn: neem contact op via mijn contactformulier of bel met 06-5119235.