18 jaar

Je kind is net 18 geworden en heeft een leuke baan gevonden waarmee een aardig centje verdiend wordt. Als trotse ouder van een zelfstandig kind dat zichzelf kan onderhouden, ga je er vanuit dat je kan gaan minderen of zelfs stoppen met het betalen van kinderalimentatie. Maar is dit wel zo?

Onderhoudsverplichting
In Nederland bestaat voor een (stief)kind tot 21 jaar de verplichting van de (stief)ouders tot het verstrekken van levensonderhoud (Art. 1:392 BW), mits het kind hier zelf niet toe in staat is. Bij het vaststellen van de hoogte van het bij te dragen bedrag wordt rekening gehouden met de draagkracht van beide ouders en de behoefte van het kind.

Deze alimentatieverplichting vervalt niet automatisch als het kind gaat werken en zelf een inkomen heeft. Totdat het kind 18 jaar is geworden mag de verzorgende ouder, die de kinderalimentatie ontvangt, beslissen of de betalende ouder kan stoppen met de betalingen of en lager bijdrage kan betalen. Vanaf het moment dat het kind 18 jaar is geworden kan hij/zij zelf beslissen of hij/zij akkoord gaat met het stopzetten of verminderen van de kinderalimentatie.

Gerechtelijke stappen?
Het kan voorkomen dat een ex-partner of meerderjarig kind niet vrijwillig akkoord gaat met het voorstel de bijdrage stop te zetten of verlagen. Wanneer onderling overleg geen verandering brengt en het kind toch de alimentatie wil blijven ontvangen, kan met behulp van een advocaat de rechter worden verzocht om hier uitsluitsel over te geven.

Mocht je meer informatie over dit onderwerp willen of een nieuwe berekening van de kinderalimentatie wensen, neem dan contact met mij op.