Handen geldMijn ex-partner houdt vanaf 1 januari 2015 elke maand 200 euro van de kinderalimentatie in omdat hij die niet meer fiscaal kan aftrekken: mag dit?

Nee, de alimentatieplichtige dient het bedrag te blijven betalen wat door de rechtbank ten tijde van de echtscheiding of daarna is vastgesteld. Hij/zij mag dit bedrag niet op eigen houtje verlagen.

Afschaffing aftrek
Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om de bijdrage ten behoeve van het levensonderhoud van kinderen fiscaal af te trekken. Hierdoor betaalt een alimentatieplichtige in principe meer kinderalimentatie dan voor 1 januari 2015. De belastingdienst betaalt namelijk het forfaitaire bedrag niet meer terug aan de alimentatieplichtige.

Vastgesteld bedrag
Dat betekent niet dat een alimentatieplichtige het forfaitaire bedrag uit eigener beweging mag inhouden op de te betalen kinderalimentatie (die door de rechtbank is vastgesteld). Bij de berekening van deze bijdrage is door de rechtbank wel rekening gehouden met het feit dat het te betalen bedrag fiscaal aftrekbaar is.

De alimentatieplichtige heeft wel de mogelijkheid om de rechtbank te verzoeken op basis van gewijzigde omstandigheden het bedrag aan kinderalimentatie naar beneden te laten bijstellen. Dit is met name zinvol als het om een aanzienlijk forfaitair bedrag gaat en de kinderalimentatie nog een lange periode betaald dient te worden. Een herberekening kan uitwijzen hoe voordelig een dergelijk verzoek kan zijn.

LBIO/NLAI
Indien een alimentatieplichtige toch overgaat tot het betalen van minder kinderalimentatie zonder toestemming van de alimentatiegerechtigde, dan kan het verschil via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO), het Nationaal Loket Alimentatie Inning (NLAI) of een gerechtsdeurwaarder op de alimentatieplichtige verhaald worden. Hiervoor is wel nodig dat de kinderalimentatie door de rechtbank is vastgesteld.

Wilt u weten of uw verplichtingen ten behoeve van de onderhoudsbijdrage voor uw kind(eren) aangepast dienen te worden, neem dan contact via het contact formulier of telefonisch (06-51192535) op voor het maken van een afspraak voor een herberekening van deze bijdrage.