index percentageElk jaar wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. De minister van Veiligheid en Justitie bepaalt elk jaar met welk percentage de vastgestelde alimentatiebedragen met ingang van 1 januari worden gewijzigd. Voor de bepaling van dit percentage kijkt de minister naar het loonindexcijfer.

Het indexeringspercentage van alimentatie voor 2015 is 0,8{9cd5c13717b5b1fa6020ed21c3a0de0542d69705d02f691a51f6c92e86f30b56}.

Deze jaarlijkse verhoging door indexatie staat los van eventuele wijzigingen van een alimentatiebedrag op basis van gewijzigde omstandigheden. Als er omstandigheden zijn waardoor de alimentatie moet worden aangepast, dient de alimentatie opnieuw berekend te worden.

Tip: maak elkaar aan het eind van elk jaar attent op de vaststelling van het nieuwe indexeringspercentage zodat daarmee het nieuwe alimentatiebedrag kan worden berekend. De alimentatie betalende partij kan dan tijdig het alimentatiebedrag aanpassen en krijgt men hierover geen vervelende meningsverschillen. De indexering (= verhoging) van het alimentatiebedrag vindt jaarlijks van rechtswege plaats en is verplicht voor iedereen die kinder- of partneralimentatie betaalt.