Wanbetaler‘He Alie, alie-mentatie, ga je lekker van het geld waar ik voor zwoegen moet’, zong volkszanger Johnny Romein ooit. Er zijn maar weinig exen die staan te springen om de maandelijkse bijdrage aan hun oud-geliefde over te maken.

Ook de crisis heeft helaas geen positief effect gehad op de betalingsmoraal van exen. Het aantal wanbetalers is tussen 2008 en 2014 bijna verdubbeld. Vorig jaar ging het om 14.512 gevallen, tegen 7.706 in 2008. De gemiddelde achterstand bedroeg vorig jaar 420 euro.

Het aantal mensen dat achterloopt met het betalen van alimentatie is tussen 2008 en 2014 met bijna negentig procent toegenomen. Wat kun je doen als je ex zijn alimentatie niet betaalt?

Is je ex te laat met betalen, dan kun je terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is door de overheid aangewezen om bij achterstallige betalingen van alimentatie te bemiddelen en eventueel over te gaan tot inning van de achterstand en de alimentatie. Zij krijgen steeds meer verzoeken binnen van ex-partners die aangeven geen of onvoldoende alimentatie van hun alimentatieplichtige ex te ontvangen.

Het is voor de onderlinge verstandhouding waarschijnlijk niet handig als je al meteen met het LBIO aan de lijn hangt als hij één dag te laat is met betalen. Wacht er alleen niet te lang mee. Eén maand achterstand inhalen, is nog wel te doen. Maar twee maanden wordt alweer een stuk lastiger, waarschuwt het LBIO.
Het LBIO heeft wel een gerechtelijke uitspraak of een convenant nodig om te hoogte van de alimentatie te controleren. Kun je die overleggen, dan belt het LBIO je ex om hem een duwtje in de rug te geven. In ongeveer driekwart van de gevallen zijn een paar telefoontjes en een pittige brief genoeg. Helpt dit niet en kan je ex geen bewijs overleggen dat hij wel heeft betaald, dan start het LBIO een incassoprocedure. In dat geval wordt er meestal loonbeslag of beslag op de uitkering gelegd. Heeft iemand een eigen bedrijf, dan wordt samen met een deurwaarder bekeken of iemand spullen van waarde heeft.

Een veelgehoorde ‘smoes’ is dat de wanbetaler financiële problemen heeft en de alimentatie daardoor niet meer kan betalen. Maar als je ex zijn baan kwijt raakt of failliet gaat, mag hij niet zomaar eenzijdig zelf beslissen dat de alimentatie omlaag gaat of stopt.

Een verandering in het inkomen van de alimentatiebetaler kan aanleiding zijn voor herziening van de alimentatie, maar een belangrijke voorwaarde is dat dit in onderling overleg gebeurt. Als jullie er samen niet uitkomen, kan hij naar de rechter stappen. Uit onderzoek blijkt overigens dat er maar weinig mensen zijn die de alimentatie echt niet meer kunnen opbrengen door financiële moeilijkheden.

In de meeste gevallen is het draagvlak een probleem: De meeste mensen vinden dat ze te veel alimentatie betalen, ofwel het is ze niet duidelijk waarom ze alimentatie moeten betalen. Meer dan een derde zegt het niet eens te zijn met de hoogte van de alimentatie ofwel de alimentatieberekening niet te begrijpen. Door dat onbegrip is het draagvlak en dus de betalingsbereidheid laag. In veel gevallen is het voldoende als voor de betalende partij een “herberekening” wordt gemaakt en deze op een eenvoudige wijze aan hem wordt uitgelegd. Als daaruit blijkt, dat de hoogte van het te betalen bedrag klopt, is er vaak meer bereidheid om alsnog tot betaling over te gaan.

Zoniet, dan wordt aan de ex-partner uitgelegd, dat hij nooit eenzijdig het bedrag mag aanpassen, maar dat hij wel een reden heeft om opnieuw over de hoogte van de te betalen alimentatie te praten.

Wilt u weten of het door u te betalen bedrag nog wel in overeenstemming is met uw huidige inkomenssituatie? Neem dan contact op voor een “herberekening” + uitleg. Ook een mondelinge uitleg aan beide partijen tegelijkertijd is uiteraard mogelijk. Klik hier voor een overzicht van de mogelijkheden en bijbehorende tarieven.