12808869-mobiele-telefoon-mascotte-karakter-cartoon-illustratieEindigen recht op partneralimentatie
Het recht op partneralimentatie kan op verschillende manieren eindigen.

Eén manier is het feit dat degene die recht heeft op partneralimentatie gaat samenwonen met een partner als waren zij gehuwd: dit betekent wanneer zij een geregistreerd partnerschap aangaan of daadwerkelijk in het huwelijk treden.

Tweede manier is dat de wettelijke of de onderling overeenkgekomen termijn voor het betalen van partneralimentatie is verstreken.

Wanneer het recht op partneralimentatie is geëindigd kan dit normaliter niet meer herleven.

Afstand doen
Ook bestaat de mogelijkheid, dat de alimentatiegerechtigde afstand doen van zijn of haar recht op partneralimentatie. Voor het doen van afstand van dit recht zijn in de wet geen vormvereisten opgenomen. Het gemakkelijkst aantoonbaar is natuurlijk en schriftelijke verklaring van de alimentatiegerechtigde. Uit een recente zaak blijkt echter dat dit ook per sms kan geschieden.

Partijen waren getrouwd geweest en het Gerechtshof heeft in 2008 bepaald, dat de man maandelijks een bedrag van € 418 aan partneralimentatie diende te betalen aan de vrouw. Op 4 november 2011 stuurt de vrouw de man een sms met de inhoud: “per 1 januari kan je stoppen met de alimentatie de drie maanden die ik nog tegoed heb moet je nog voldoen en dan ben je van mij af.”

De man betaalt nog drie maanden partneralimentatie en stopt daarmee met ingang van 1 januari 2012. Tot grote verbazing van de man staat echter vijf maanden later een deurwaarder aan de deur met een dagvaarding waarin een bevel om een bedrag van € 2.378,84 aan achterstallige partneralimentatie te voldoen. Naar aanleiding van deze dagvaarding heeft de man contact opgenomen met de deurwaarder en deze uitgelegd, dat de vrouw hem per sms had bericht met ingang van 1 januari 2012 af te zien van haar recht op partneralimentatie. De deurwaarder gaf echter aan, dat de vrouw van mening was veranderd en dat zij weer partneralimentatie wilde ontvangen.

Aanbod en aanvaarding
De man is een procedure gestart bij de Rechtbank en heeft tijdens deze procedure betoogd, dat de vrouw aan hem een aanbod had gedaan tot afzien van haar recht op partneralimentatie, welk aanbod door de man is aanvaard. De vrouw gaf als reden voor het eenzijdig terugkomen op deze overeenkomst, dat zij ondanks dat zij had aangegeven per januari 2012 in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, zij inmiddels haar baan was verloren en geen andere keus had dan op haar sms terug te komen.

De rechtbank oordeelde dat door de aanvaarding van het aanbod per sms een rechtsgeldige overeenkomst tot stand was gekomen. Hierdoor was de man niet langer gehouden om nog partneralimentatie te betalen. De vrouw had daar dus geen recht meer op.

De gehele uitspraak lezen: klik hier