downloadBent u gescheiden en heeft u kinderen? Wellicht betaalt één van beiden kinderalimentatie aan de ander.

Tot 1 januari 2015 kon een deel van die betaalde alimentatie  van de belasting worden afgetrokken. Dit valt onder de zogenaamde aftrek levensonderhoud voor kinderen. Deze aftrek wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. Dit betekent dat de ouder die kinderalimentatie moet betalen met ingang van 2015 geen belastingvoordeel meer heeft.

En let op: ook andere kosten die je voor levensonderhoud maakt – uitgaven voor kleding, of de premie van de zorgverzekering van uw kind – zijn straks niet meer aftrekbaar.

Een ander bedrag vaststellen

De ouder die alimentatie ontvangt krijgt dan nog steeds hetzelfde bedrag op zijn of haar rekening gestort, maar de alimentatiebetaler is uiteindelijk meer geld kwijt. Een financiële tegenvaller, dus.

In veel gevallen is bij de vaststelling van de hoogte van de kinderalimentatie rekening gehouden met die belastingaftrek. Daardoor zou de alimentatie zonder deze aftrek te hoog zijn.

Deze wijziging van de aftrekbaarheid zou een reden kunnen zijn om de hoogte van de alimentatie opnieuw te (laten) beoordelen. Minister Asscher zei ook al dat gescheiden ouders de gevolgen van deze fiscale wijziging kunnen verzachten door het bedrag van de alimentatie te verlagen.

Naar de rechtbank?

Zeker als de afschaffing u als betalende ouder echt (veel) geld gaat kosten, dan is zo’n herbeoordeling best het overwegen waard. Wel is er uiteraard een kans dat zoiets niet zonder slag of stoot gaat: de alimentatieontvangende ouder zit er waarschijnlijk niet op te wachten dat het bedrag lager wordt.

Als u als ex-partners nog prima met elkaar door één deur kunnen, is overleg hierover misschien helemaal niet zo’n probleem. Maar lukt dat niet, dan zult u bij de rechtbank een verzoek om herziening moeten indienen.

Wilt u weten een herberekening van de tussen u en uw ex-partner afgesproken alimentatie alvorens u naar een advocaat stapt om een procedure te starten, neem dan contact met mij op voor het maken van een afspraak.
U kunt mij op werkdagen telefonisch bereiken van 08:30 tot 17:30 uur op telefoonnummer 06-51192535.