Logo_HRVandaag heeft de Hoge Raad te ‘s-Gravenhage uitspraak gedaan over hoe om te gaan met het kindgebonden budget met betrekking tot de kinderalimentatie.

De beslissing van de Hoge Raad komt er op neer, dat bij de berekening van kinderalimentatie wel rekening moet worden gehouden met de ontvangst van het kindgebonden budget, maar alleen bij de vaststelling van de inkomsten van de alleenstaande ouder die het kind verzorgt. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat het kindgebonden budget niet in mindering dient te worden gebracht op de behoefte. Het kindgebonden budget moet voor de berekening van de draagkracht worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Dit antwoord schept duidelijkheid in een groot aantal lopende procedures.

Deze beslissing heeft wel grote gevolgen voor de hoogte van de kinderalimentatie. Als in 2015 voor u de kinderalimentatie is bepaald of opnieuw is vastgesteld, zal een herbeoordeling vaak tot een andere alimentatie leiden.

Wilt u weten of dit voor de door u te betalen/ontvangen alimentatie ook geldt: neem contact op via het contactformulier of bel met 0651192535.

De hele uitspraak lezen? Klik dan hier.