ali crisis

Het verzoek van de man
In een recente zaak die speelde bij het Gerechtshof Den Haag had een man sinds zijn echtscheiding in 2006 partner- en kinderalimentatie betaald. Hij verzocht nu de Rechtbank Rotterdam om wegens gebrek aan draagkracht geen alimentatie meer te betalen.

De rechtbank kende het verzoek toe en de vrouw en zoon gingen in hoger beroep.

Ter zitting van het Gerechtshof verzocht de man dat hij in ieder geval geen indexering meer hoefde te betalen. Zijn inkomen was behoorlijk gedaald en het inkomen van de vrouw was flink gestegen. Hij vond het niet redelijk dat de behoefte van de vrouw, die acht jaar geleden was vastgesteld, nog werd geïndexeerd.

Algemeen bekend gegeven
Het Gerechtshof toonde weinig begrip. Zij vonden het een algemeen bekend gegeven dat als gevolg van de economische crisis de inkomens van vele mensen sedert 2008 niet waren gestegen. De jaarlijkse indexatie van partneralimentatie vloeit echter voort uit de wet, wat betekent dat de alimentatie jaarlijks moet worden aangepast.

Als de man meent dat hij de financiële gevolgen van de indexatie niet kan voldoen, moet dit tot uitdrukking komen in de draagkrachtberekening, zijnde het systeem waarvoor de wetgever heeft gekozen.

Uiteindelijk bepaalde het hof wel dat de vrouw geen behoefte aan alimentatie meer had, gezien haar eigen inkomen. De alimentatieverplichting naar de zoon werd wel gehandhaafd.

Wilt u de hele uitspraak lezen: klik hier.