RekenmachineWijzigingen per 1 januari 2015
Met ingang van 1 januari 2015 vinden er fiscale wijzigingen plaats van de ‘kindregelingen’. Deze wijzigingen hebben invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Dit kan gevolgen hebben voor zowel de alimentatiebetaler (meestal de vader) als de alimentatieontvanger (meestal de moeder).

De alimentatiebetaler ontvangt in 2015 geen belastingteruggave meer voor het betalen van kinderalimentatie. Dit heeft tot gevolg dat de alimentatiebetaler mogelijk ineens minder of zelfs helemaal geen kinderalimentatie meer hoeft te betalen!

De alleenstaande alimentatieontvanger kan (afhankelijk van het inkomen) in 2015 een nieuwe toeslag krijgen: de zogenaamde alleenstaande ouderkop. Deze inkomensafhankelijke toeslag komt dan bovenop het kindgebonden budget. Dat kan voor deze groep alimentatieontvangers een groot voordeel zijn. Een nadeel voor deze groep is dat beide toeslagen worden gekort op de hoogte van de behoefte.
Kortgezegd: hun behoefte wordt lager. En een lagere behoefte betekent in veel gevallen een lager bedrag aan kinderalimentatie.

Let op: het te betalen bedrag aan kinderalimentatie wordt niet van rechtswege lager door de afschaffing van de fiscale aftrek en de eventuele lagere behoefte.

Wilt u als alimentatiebetaler minder gaan betalen? Dan moet de alimentatieontvanger daarmee akkoord gaan. Lukt dat niet? Dan moet u naar de rechter. Belangrijk: de rechter kijkt niet alleen naar de fiscale wijzigingen, maar ook naar andere, nieuwe wijzigingen. Eerst starten met een herberekening op basis van de actuele gegevens is dus van belang.

Wat betekent dit voor u?
Wilt u weten wat de fiscale wijzigingen voor ú kunnen betekenen? Bent u benieuwd of úw alimentatiebedrag kan worden verlaagd? Ik bekijk graag samen met u of uw situatie aanleiding geeft voor een herberekening.

Hoe?
Neem telefonisch (via telefoonnummer 06-51192535) of via mijn website contact met mij op voor het maken van een afspraak.
Uiteraard is het ook mogelijk uw vragen en stukken per e-mail toe te sturen.

Vast bedrag herberekening alimentatie
Blijkt uit het contact, dat een herberekening nodig is? Of wilt u sowieso een herberekening?

In verband met de wetswijziging hanteer ik tijdelijk een speciaal laag vast tarief voor een herberekening in de maanden januari en februari:

€ 150,00 incl. BTW voor een eenvoudige berekening met uitgebreide schriftelijke toelichting.

€ 225,00 incl. BTW voor een eenvoudige berekening met zowel een schriftelijke als een mondelinge (circa 1 uur) toelichting.