BijstandsverhaalBetaal ik teveel kinderalimentatie?
Als je alimentatie betaalt of ontvangt is het altijd de vraag of het bedrag dat je betaalt of ontvangt wel redelijk is. De laatste jaren zijn er vele wijzigingen geweest op het gebied van de kinderalimentatie. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen.

Fiscaal aftrekbaar
Sinds 1 januari 2015 is de betaalde kinderalimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar. Hierdoor zijn degenen die alimentatie betalen per maand meer kwijt aan kinderalimentatie. De reden hiervan is dat zij nog steeds hetzelfde bedrag moeten betalen, maar krijgen daar nu niets meer van terug van de fiscus. Door deze maatregel daalt de draagkracht van degene die alimentatie betaalt.

Kindgebonden budget
Er zijn sinds 2015 een groot aantal alleenstaande ouders die aanspraak op een verhoging van het kindgebonden budget met de zogenaamde “alleenstaande ouderkop”. Na veel juridische vragen over dit onderwerp is uiteindelijk door het hoogste rechtscollege in ons land: de Hoge Raad bepaald, dat het door een alleenstaande ouder te ontvangen kindgebonden budget bij het netto inkomen van deze ontvanger moet worden opgeteld. Het gevolg hiervan is, dat de draagkracht van de ontvanger stijgt en hierdoor kan het door de andere partij te betalen bedrag aan alimentatie wellicht dalen.

Wees verstandig, laat de kinderalimentatie herberekenen
Door de afschaffing van de fiscale aftrek enerzijds en de invoering van de alleenstaande ouderkop anderzijds kan de hoogte van het alimentatiebedrag dus worden beïnvloed. De financiële gevolgen van deze wijzigingen verschillen per geval. Een (her)berekening geeft je hierin duidelijkheid.

Herberekening kinder- en/of partneralimentatie
Vanaf 189 euro maak ik een herberekening van de door jou te betalen kinder- en /of partneralimentatie. Wanneer je vervolgens in overleg met uw ex-partner tot een wijziging komt van het te betalen bedrag kan ik deze wijziging voor jullie vastleggen in een zogenaamd aanvullend convenant.

Mocht je onderling niet tot nieuwe afspraken kunnen komen, dat is deze berekening noodzakelijk om de rechtbank te verzoeken het alimentatiebedrag aan te laten passen.

Wil je meer informatie of heb je vragen over het herberekenen van kinder- en/of partneralimentatie neem dan contact met mij op via telefoonnummer 06-51192535 of klik hier voor het contactformulier.