berekenenDe expert groep Alimentatienormen is verantwoordelijk voor de landelijke Tremanormen. Dit zijn de normen op basis waarvan de hoogte van de alimentatie berekend kan worden. Deze expertgroep heeft in verband met de Wet hervorming kindregelingen aanpassingen bekend gemaakt van de rekenmethode op de website www.rechtspraak.nl.

Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Dit heeft tot gevolg dat de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie komen te vervallen. Daar staat tegenover dat het kindgebonden budget wordt verhoogd. Het kindgebonden budget wordt bij een inkomen van de verzorgende ouder onder de € 19.767 extra verhoogd met de ‘alleenstaande ouderkop’ (€ 3.050 in 2015).

De hoogte van de alimentatie wordt in de eerste plaats bepaald door de behoefte aan alimentatie. Vervolgens wordt dan gekeken of de alimentatieplichtige voldoende draagkracht heeft om de (behoefte aan) alimentatie te kunnen betalen. De alimentatie wordt dus nooit hoger dan de behoefte, als de draagkracht lager is dan behoefte wordt de alimentatie niet hoger dan de draagkracht.

Het kindgebonden budget dat de verzorgende ouder ontvangt wordt in mindering gebracht op de behoefte van het kind. Doordat het kindgebonden budget wordt verhoogd, wordt een groter deel van de behoefte van het kind voldaan vanuit het kindgebonden budget.
Dit betekent dat de behoefte aan alimentatie ten gevolge van deze wijzigingen wordt verlaagd. In bepaalde gevallen wordt zelfs de volledige behoefte van het kind voldaan vanuit het kindgebonden budget en de daaronder begrepen nieuwe ‘alleenstaande ouderkop’.

Het voorgaande kan ook voor u een reden zijn om de kinderalimentatie te laten wijzigen, omdat de behoefte van het kind voor een groter deel wordt voldaan vanuit het kindgebonden budget. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de hoogte van de alimentatie en kunnen een reden zijn om de alimentatie te wijzigen en/of de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Wilt u weten of dit voor u wijzigingen met zich meebrengt neem dan contact met mij op via het contactformulier of telefonisch via 06-51192535.