Verzoek nihilstelling partneralimentatie wegens wijziging omstandigheden, gelegen in het winnen van een loterijprijs door de vrouw na vaststellen partneralimentatie.

Nu de vrouw bekend was met de beperkte financiële situatie van de man mocht van de vrouw verlangd worden (in zekere mate) in te teren op het door haar gewonnen bedrag van de loterijprijs.

Dat de vrouw haar loterijprijs nagenoeg geheel heeft besteed aan niet nader gespecificeerde uitgaven moet voor haar eigen rekening en risico komen. De rechtbank vindt, dat de vrouw dan ook vanaf het moment dat zij de geldprijs ontving niet langer behoeftig is.

Ingangsdatum: terugbetaling van het onverschuldigd betaalde bedrag aan partneralimentatie is in dit geval ingrijpend. Beoordeeld moet worden of deze terugbetaling van de vrouw in redelijkheid kan worden verlangd. Als de vrouw de man tijdig en volledig over de door haar ontvangen geldprijs had geïnformeerd, zou het bedrag van de terugbetaling minder omvangrijk zijn geweest. Daartegenover staat, dat de man de gevolgen van zijn beslissing om met zijn verzoek om wijziging van de partneralimentatie langere tijd te wachten, ook nadat hij op de hoogte was van de door de vrouw gewonnen geldprijs, niet ten volle op de vrouw kan afwentelen.

Aannemelijk is dat de vrouw thans geen (noemenswaardig) inkomen uit de geldprijs meer over heeft. Niet van de vrouw kan worden gevergd dat zij met het oog op de terugbetaling schulden aangaat. Geen terugbetalingsplicht tot aan de datum indiening van het verzoekschrift.

Vanaf de datum waarop de man zijn verzoekschrift heeft ingediend heeft de vrouw redelijkerwijs rekening kunnen houden met een wijziging van de alimentatie. De Rechtbank bepaald de door de man te betalen partneralimentatie dan ook met ingang van die datum op nihil.

Voor de gehele uitspraak klik hier.