Voor wie is het kindgebonden budget bedoeld?

Voor wie is het kindgebonden budget bedoeld?

In een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad is weer benadrukt wat de uiteindelijke bedoeling is geweest van het door de overheid aan verzorgende ouders uit te keren bedrag aan kindgebonden budget. De Hoge Raad zegt: “Bij het kindgebonden budget is sprake van een...