Belangrijke wijzigingen Trema-normen 2015

De expert groep Alimentatienormen is verantwoordelijk voor de landelijke Tremanormen. Dit zijn de normen op basis waarvan de hoogte van de alimentatie berekend kan worden. Deze expertgroep heeft in verband met de Wet hervorming kindregelingen aanpassingen bekend...

Indexering alimentatie 2015 vastgesteld

Elk jaar wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. De minister van Veiligheid en Justitie bepaalt elk jaar met welk percentage de vastgestelde alimentatiebedragen met ingang van 1 januari worden gewijzigd. Voor de bepaling van dit percentage...